Agenda 

3 Maart
Jaarvergadering van het Wormer Mannenkoor De Eendracht. Aantreden nieuwe voorzitter van het WMK De Eendracht. Tijdens deze vergadering zal dhr. Jan Waal de voorzittershamer overdragen aan dhr. Frank van der Ouderaa. Dhr. Jan Waal heeft vanwege persoonlijke omstandigheden het voorzitterschap van het koor neergelegd. Het Koor dankt Jan zeer hartelijk voor de jarenlange tomeloze inzet ten behoeve van het WMK en is verheugd dat hij aanblijft als lid en blijft zingen op de vrijdagavond.

17 Maart
Jubileumfeest voor koorleden + aanhang. Jubilarissen worden in het zonnetje gezet.

8 april
Deelname aan voorjaarsvergadering van de KNZV te Rozenburg

4 Mei
Deelname aan de Dodenherdenking te Wormer.

7 Oktober
Reünie voor leden, oud-leden, oud-dirigenten en andere betrokkenen bij het WMK De Eendracht door de jaren heen. De reünie zal plaatsvinden in De Wijngaard te Wormer. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

25 November
Jubileumconcert in de Maria Magdalenakerk te Wormer. Nadere informatie volgt.