Dirigent 
De huidige dirigent van het Wormer Mannenkoor is:

Jean Luc Vriend

De dirigent/pianist Jean-Luc Vriend (1966) ontdekte al vroeg zijn talent als begeleider.
Op de plaatselijke muziekschool waar hij pianoles had werd hij tijdens zijn jeugd al veel gevraagd om medeleerlingen op de piano te begeleiden.
Ook begon hij in die periode met het begeleiden van koren.
Een conservatoriumopleiding was dan ook een logisch gevolg.
In Alkmaar studeerde hij piano bij Harry Vooren en koordirectie bij Harold Lenselink.
Inmiddels is hij als docent verbonden aan de muziekschool Gerard Boedijn in Hoorn en als dirigent van verschillende koren. Ook treedt hij nog regelmatig op als begeleider van zowel instrumentalisten als zangers en koren.