Ledeninformatie

Het lidmaatschap van het mannenkoor bedraagt € 180,– per jaar. De penningmeester stelt het op prijs als de leden kiezen voor een maandelijkse automatische afschrijving van € 15,00 op NL84INGB0006255299 t.n.v. Wormer Mannenkoor de Eendracht te Wormer.

Tijdens uitvoeringen dragen de leden van het koor een zwarte smoking, wit overhemd. blauw vlinderdasje, zwarte sokken en zwarte schoenen.

Afgezien van de schoenen worden alle kledingstukken tegen een borgsom van €35,- ter beschikking gesteld.

Bij het opzeggen van het lidmaatschap dient het kostuum weer ingeleverd te worden.

HET KOOR HEEFT DRINGEND BEHOEFTE AAN NIEUWE LEDEN. DENKT U EEN MOOIE ZANGSTEM TE HEBBEN EN HEBT U ALTIJD AL DE BEHOEFTE GEHAD OM TE ZINGEN IN EEN MANNENKOOR MELDT U DAN AAN!!

ZINGEN IS HEEL GEZOND EN WERKT ANTIDEPRESSIEF.

EN NA AFLOOP VAN DE REPETITIES SAMEN DE KEEL SMEREN IS GEZELLIG EN ZEER ONTSPANNEND.

EEN PRACHTIG EN ONTSPANNEN BEGIN VAN HET WEEKEND.

AANMELDEN KAN BIJ EEN VAN DE BESTUURSLEDEN OF LOOP EENS BINNEN OP EEN VRIJDAGAVOND IN DE OBS DE EENDRAGT.