Actueel

31 augustus 2021

Op 28 augustus 2021 bereikte ons het verdrietige bericht dat ons zeer gewaardeerde koor- en bestuurslid Jan Karrenbeld na een kort ziekbed is overleden. In Jan verliest het koor een fijne zanger, een aimabel mens en een gezellig lid. Het koor gaat hem heel erg missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen veel kracht om dit verlies te aanvaarden.

Uitgeest, 1 juli 2021

Beste koorleden,

Het is inmiddels alweer bijna een jaar geleden dat wij elkaar gezien en gesproken hebben. En nog langer geleden dat we met elkaar gezongen hebben. Het C-virus heeft een behoorlijke aanslag gepleegd op de souplesse van de stembanden. Het wordt tijd dat we ze weer gaan gebruiken.

Voor zover bij het bestuur bekend is er slechts een lid van het koor (het jongste) besmet geraakt met het virus en is het de andere leden bespaard gebleven. Wat wel heel verdrietig is dat op 22 juni ons oud-lid Wil Kluitmans is overleden. Wil was al een aantal jaren lijdende aan de ziekte van Alzheimer, maar desondanks is het toch snel achteruitgegaan. Namens het bestuur is er een condoleance naar echtgenote Marijke en familie gegaan. Virtueel hebben we afscheid van Wil kunnen nemen meiden het volgen van de uitvaart op internet.

Wat het bestuur vreugdevol stemt is het feit dat koren weer mogen repeteren. Het virus is inmiddels zover teruggedrongen dat zingen met elkaar op gepaste afstand weer mogelijk gaat zijn. Er van uitgaande dat het merendeel van onze leden volledig gevaccineerd is heeft het bestuur ertoe doen erbuiten dat wij vanaf vrijdag 17 september om 19.30uur in de Wijngaard weer met elkaar de kelen gaan schrapen. Daaraan voorafgaand is het de bedoeling dat wij op woensdag 15 september om 20.00uur bij elkaar komen in de Wijngaard om een en ander betreffende de herstart met elkaar door te nemen. Een algemene ledenvergadering dus. In het afgelopen jaar heeft onze dirigent 5 prachtige Nederlandstalige liederen gearrangeerd en ingezonden, welke jullie inmiddels in bezit hebben. Het ligt in de bedoeling deze met elkaar in te studeren en te zijner tijd ten gehore te brengen aan het publiek. Maar dat zal niet eerder zijn dan het voorjaar van 2022.

Namens het bestuur en mijzelf wens ik jullie een fijne zomer met veel zon en hoop jullie allemaal in goede gezondheid weer te zien op woensdag 15 September 2021.

Met een hartelijke groet,

Frank van der Ouderaa, voorzitter.

22 oktober 2020

Update in verband met Coronavirus

Het virus heeft Nederland weer in zijn greep. Even leek het erop dat wij onze repetities weer zouden kunnen hervatten medio november, maar dat gaat niet lukken. Daar zijn teveel risico’s aan verbonden. De huidige Coronamaatregelen laten het ook niet toe. Het bestuur is van mening dat de gezondheid van onze leden prioriteit heeft en wil deze waarborgen door het met elkaar zingen vooralsnog op te schorten tot er in Nederland sprake is van een significante daling van het aantal besmettingen en de mogelijk daaraan gekoppelde versoepeling van de maatregelen. Inmiddels heeft het bestuur het besluit genomen om bij hervatting van de repetities dit te gaan doen in De wijngaard. Met het bestuur van de kerk is overeengekomen dat wij op vrijdagavond gebruik mogen maken van de kerk als repetitieruimte. De verbintenis met basisschool De Eendragt is opgezegd. Het bestuur hoopt dat we binnen afzienbare tijd de repetities kunnen hervatten, maar dat zou wel eens het voorjaar van 2021 kunnen worden. Tijdens een ingelast ontmoetingsmoment van de leden onderling op 25 september hebben de aanwezige leden te kennen gegeven het beleid van het bestuur te onderschrijven en vooralsnog is er niemand die zijn lidmaatschap op wil zeggen. Het bestuur is daar dankbaar voor. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn betreffende het virus zal het bestuur hier melding van maken aan de leden.

19 juni 2020

Jaarvergadering Wormer Mannenkoor De Eendracht in de Nederlands Gereformeerde Kerk De Wijngaard te Wormer. Aanvang: 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij ons buigen over hoe het verder moet met de planning van de repetities en eventuele uitvoeringen betreffende de problemen die veroorzaakt worden door het Corona-virus.

30 april 2020

Het coronavirus beheerst het leven van alledag. Ook de cultuursector wordt hevig geraakt. De huidige maatregelen houden in dat er zeker tot 1 september niet gerepeteerd en gezongen kan worden in koorverband. Dat doet pijn. Zeker is dat we geen acte de présence geven op 4 mei tijdens de dodenherdenking. Het bestuur beraadt zich over hoe het verder moet na 1 september. Zowel wat betreft de repetitieavonden als de geplande concerten in het najaar. Het bestuur hoopt van ganser harte dat het na 1 september weer mogelijk wordt om elkaar weer te zien en te horen. Na 21 mei weten we meer. Tot die tijd geldt in ieder geval: Houdt moed, blijf gezond en zing daar waar het kan!

19 Maart 2020

Het coronavirus grijpt om zich heen. Dat heeft ook zijn consequenties voor de repetitieavonden van het mannenkoor. We kunnen en mogen vooralsnog niet met elkaar repeteren. Dat is uitermate jammer, maar onze gezondheid is op dit moment belangrijker dan het samenzijn en samen zingen. We zijn tenslotte allemaal al op leeftijd en verkeren in de risicogroep. Neemt niet weg dat je thuis natuurlijk wel wat kunt zingen. Hoe lang het gaat duren is onzeker. In ieder geval tot en met 6 april. Mogelijk dat het virus ook van invloed gaat zijn op de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei. Er wordt nu al gesproken over een versoberde versie. Wat dit gaat inhouden voor Wormerland is nog niet duidelijk. Zodra daar meer over bekend is zal dat gecommuniceerd worden. Het bestuur wenst via deze weg alle leden en hun naasten een goede en gezonde tijd toe en hoopt erop dat iedereen van u het virus op afstand kan houden.

9 FEBRUARI 2020

OP zondagmiddag 9 februari 2020 heeft het Wormer Mannenkoor de Eendracht een gezamenlijk concert met Gemengd koor Zang en Vriendschap Jisp gegeven in de Maria Magdalenakerk te Wormer. Het was een mooi gevarieerd concert, waarbij beide koren zich van hun beste kant hebben laten zien. Samen werden ook enkele liederen, waaronder het L’acrimosa uit het Requiem van Mozart, uitgevoerd. Ook het Cantique de Jean Racine van Gabriël Fauré klonk geweldig. Kortom een prachtig concert.

31 JANUARI 2020

Op vrijdag 31 januari heeft het Wormer Mannenkoor De Eendracht acte de presence gegeven bij de opening van de tentoonstelling over De weg naar van Gelder, georganiseerd door het Waterlands Archief. De tentoonstelling bevindt zich in Zorgcentrum het Torenerf te Wormer en is geopend door burgemeester Tange.

Het koor in actie
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 3-Papierfabriek-Van-Gelder-Coll.-Waterlands-Archief-1-1024x703.jpg

20 DECEMBER 2019

20 December 2019: Afsluitavond in de Wijngaard. Het koor heef het kalenderjaar 2019 samen met de partners van de koorleden afgesloten met een met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Tijdens deze avond werd ons koorlid Bert Broek onderscheiden door dhr. Henk van Kesteren met de bondsspeld en oorkonde van KNZV Holland, omdat Bert reeds 25 jaar lid is van het mannenkoor.

2 NOVEMBER 2019

Op 2 November 2019 heeft het koor deelgenomen aan het Saens Korenfestival te Wormerveer. Het koor heeft een zestal liederen ten gehore gebracht. Het publiek reageerde zeer positief.

29 JULI 2019

Op 29 juli jongstleden bereikte ons het droeve bericht dat ons zeer gewaardeerd koorlid en secretaris van het bestuur dhr. Hans Oosterhoff is overleden ten gevolge van een hartstilstand. Het koor verliest in Hans een mooie bariton en een prettig mens. Veel koorleden waren aanwezig op zijn zeer druk bezochte uitvaart, waarbij wij afscheid van hem genomen hebben. Het koor wenst zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel kracht om dit verlies te dragen. Het koor zal hem node missen.

Jaap schrijver

Op 6 september jongstleden bereikte ons het bericht dat Jaap Schrijver op 86 jarige leeftijd is overleden. Jaap had eind juni afscheid genomen van het koor omdat zijn gezondheid dermate achteruit ging dat hij het niet meer kon opbrengen om nog deel te nemen aan de koorrepetities op vrijdagavond. Jaap was een gezellig koorlid met een mooie stem, eerste tenor, zat altijd vol humor en kon de nazit op vrijdag zeer waarderen. Het koor wenst zijn echtgenote kinderen en familie veel sterkte met zijn heengaan.

Dirigent

De huidige dirigent van het Wormer Mannenkoor is: Jean Luc Vriend. Jean Luc is sinds 2001 verbonden aan het Wormer Mannenkoor.

De dirigent/pianist Jean-Luc Vriend (1966) ontdekte al vroeg zijn talent als begeleider. Op de plaatselijke muziekschool waar hij pianoles had werd hij tijdens zijn jeugd al veel gevraagd om medeleerlingen op de piano te begeleiden. Ook begon hij in die periode met het begeleiden van koren. Een conservatoriumopleiding was dan ook een logisch gevolg. In Alkmaar studeerde hij piano bij Harry Vooren en koordirectie bij Harold Lenselink.

Inmiddels is hij als docent verbonden aan de muziekschool Gerard Boedijn in Hoorn en als dirigent van verschillende koren. Ook treedt hij nog regelmatig op als begeleider van zowel instrumentalisten als zangers en koren.