Actueel

Op 29 juli jongstleden bereikte ons het droeve bericht dat ons zeer gewaardeerd koorlid en secretaris van het bestuur dhr. Hans Oosterhoff is overleden ten gevolge van een hartstilstand. Het koor verliest in Hans een mooie bariton en een prettig mens. Veel koorleden waren aanwezig op zijn zeer druk bezochte uitvaart, waarbij wij afscheid van hem genomen hebben. Het koor wenst zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel kracht om dit verlies te dragen. Het koor zal hem node missen.

Jaap schrijver

Op 6 september jongstleden bereikte ons het bericht dat Jaap Schrijver op 86 jarige leeftijd is overleden. Jaap had eind juni afscheid genomen van het koor omdat zijn gezondheid dermate achteruit ging dat hij het niet meer kon opbrengen om nog deel te nemen aan de koorrepetities op vrijdagavond. Jaap was een gezellig koorlid met een mooie stem, eerste tenor, zat altijd vol humor en kon de nazit op vrijdag zeer waarderen. Het koor wenst zijn echtgenote kinderen en familie veel sterkte met zijn heengaan.

Dirigent

De huidige dirigent van het Wormer Mannenkoor is: Jean Luc Vriend

De dirigent/pianist Jean-Luc Vriend (1966) ontdekte al vroeg zijn talent als begeleider. Op de plaatselijke muziekschool waar hij pianoles had werd hij tijdens zijn jeugd al veel gevraagd om medeleerlingen op de piano te begeleiden. Ook begon hij in die periode met het begeleiden van koren. Een conservatoriumopleiding was dan ook een logisch gevolg. In Alkmaar studeerde hij piano bij Harry Vooren en koordirectie bij Harold Lenselink.

Inmiddels is hij als docent verbonden aan de muziekschool Gerard Boedijn in Hoorn en als dirigent van verschillende koren. Ook treedt hij nog regelmatig op als begeleider van zowel instrumentalisten als zangers en koren.