Actueel

19 juni 2020

Jaarvergadering Wormer Mannenkoor De Eendracht in de Nederlands Gereformeerde Kerk De Wijngaard te Wormer. Aanvang: 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij ons buigen over hoe het verder moet met de planning van de repetities en eventuele uitvoeringen betreffende de problemen die veroorzaakt worden door het Corona-virus.

30 april 2020

Het coronavirus beheerst het leven van alledag. Ook de cultuursector wordt hevig geraakt. De huidige maatregelen houden in dat er zeker tot 1 september niet gerepeteerd en gezongen kan worden in koorverband. Dat doet pijn. Zeker is dat we geen acte de présence geven op 4 mei tijdens de dodenherdenking. Het bestuur beraadt zich over hoe het verder moet na 1 september. Zowel wat betreft de repetitieavonden als de geplande concerten in het najaar. Het bestuur hoopt van ganser harte dat het na 1 september weer mogelijk wordt om elkaar weer te zien en te horen. Na 21 mei weten we meer. Tot die tijd geldt in ieder geval: Houdt moed, blijf gezond en zing daar waar het kan!

19 Maart 2020

Het coronavirus grijpt om zich heen. Dat heeft ook zijn consequenties voor de repetitieavonden van het mannenkoor. We kunnen en mogen vooralsnog niet met elkaar repeteren. Dat is uitermate jammer, maar onze gezondheid is op dit moment belangrijker dan het samenzijn en samen zingen. We zijn tenslotte allemaal al op leeftijd en verkeren in de risicogroep. Neemt niet weg dat je thuis natuurlijk wel wat kunt zingen. Hoe lang het gaat duren is onzeker. In ieder geval tot en met 6 april. Mogelijk dat het virus ook van invloed gaat zijn op de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei. Er wordt nu al gesproken over een versoberde versie. Wat dit gaat inhouden voor Wormerland is nog niet duidelijk. Zodra daar meer over bekend is zal dat gecommuniceerd worden. Het bestuur wenst via deze weg alle leden en hun naasten een goede en gezonde tijd toe en hoopt erop dat iedereen van u het virus op afstand kan houden.

9 FEBRUARI 2020

OP zondagmiddag 9 februari 2020 heeft het Wormer Mannenkoor de Eendracht een gezamenlijk concert met Gemengd koor Zang en Vriendschap Jisp gegeven in de Maria Magdalenakerk te Wormer. Het was een mooi gevarieerd concert, waarbij beide koren zich van hun beste kant hebben laten zien. Samen werden ook enkele liederen, waaronder het L’acrimosa uit het Requiem van Mozart, uitgevoerd. Ook het Cantique de Jean Racine van Gabriël Fauré klonk geweldig. Kortom een prachtig concert.

31 JANUARI 2020

Op vrijdag 31 januari heeft het Wormer Mannenkoor De Eendracht acte de presence gegeven bij de opening van de tentoonstelling over De weg naar van Gelder, georganiseerd door het Waterlands Archief. De tentoonstelling bevindt zich in Zorgcentrum het Torenerf te Wormer en is geopend door burgemeester Tange.

Het koor in actie
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 3-Papierfabriek-Van-Gelder-Coll.-Waterlands-Archief-1-1024x703.jpg

20 DECEMBER 2019

20 December 2019: Afsluitavond in de Wijngaard. Het koor heef het kalenderjaar 2019 samen met de partners van de koorleden afgesloten met een met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Tijdens deze avond werd ons koorlid Bert Broek onderscheiden door dhr. Henk van Kesteren met de bondsspeld en oorkonde van KNZV Holland, omdat Bert reeds 25 jaar lid is van het mannenkoor.

2 NOVEMBER 2019

Op 2 November 2019 heeft het koor deelgenomen aan het Saens Korenfestival te Wormerveer. Het koor heeft een zestal liederen ten gehore gebracht. Het publiek reageerde zeer positief.

29 JULI 2019

Op 29 juli jongstleden bereikte ons het droeve bericht dat ons zeer gewaardeerd koorlid en secretaris van het bestuur dhr. Hans Oosterhoff is overleden ten gevolge van een hartstilstand. Het koor verliest in Hans een mooie bariton en een prettig mens. Veel koorleden waren aanwezig op zijn zeer druk bezochte uitvaart, waarbij wij afscheid van hem genomen hebben. Het koor wenst zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel kracht om dit verlies te dragen. Het koor zal hem node missen.

Jaap schrijver

Op 6 september jongstleden bereikte ons het bericht dat Jaap Schrijver op 86 jarige leeftijd is overleden. Jaap had eind juni afscheid genomen van het koor omdat zijn gezondheid dermate achteruit ging dat hij het niet meer kon opbrengen om nog deel te nemen aan de koorrepetities op vrijdagavond. Jaap was een gezellig koorlid met een mooie stem, eerste tenor, zat altijd vol humor en kon de nazit op vrijdag zeer waarderen. Het koor wenst zijn echtgenote kinderen en familie veel sterkte met zijn heengaan.

Dirigent

De huidige dirigent van het Wormer Mannenkoor is: Jean Luc Vriend. Jean Luc is sinds 2001 verbonden aan het Wormer Mannenkoor.

De dirigent/pianist Jean-Luc Vriend (1966) ontdekte al vroeg zijn talent als begeleider. Op de plaatselijke muziekschool waar hij pianoles had werd hij tijdens zijn jeugd al veel gevraagd om medeleerlingen op de piano te begeleiden. Ook begon hij in die periode met het begeleiden van koren. Een conservatoriumopleiding was dan ook een logisch gevolg. In Alkmaar studeerde hij piano bij Harry Vooren en koordirectie bij Harold Lenselink.

Inmiddels is hij als docent verbonden aan de muziekschool Gerard Boedijn in Hoorn en als dirigent van verschillende koren. Ook treedt hij nog regelmatig op als begeleider van zowel instrumentalisten als zangers en koren.